Pravidla

Obecná pravidla

 • Po celou dobu turnaje je v platnosti Kodex DE.
 • Případné potíže mohou být řešeny organizátorem turnaje, jakožto i Radou starších, týmem adminů či samotným LP.
 • V průběhu turnaje je dovoleno uzavírat lokální smlouvy se soupeři.
 • Je striktně zakázáno nekale podněcovat soupeře ke kapitulaci - vyhrožováním, uplácením apod.
 • Kdokoliv má právo z turnaje kdykoliv odstoupit.
 • Tato Pravidla nijak neupravují výběr ras, ani možnou délku jednoho souboje.
 • Úspěšní hráči mají nárok na získání odměn (viz Odměny). Ty budou vypořádány po skončení turnaje.
 • Existuje možnost udělení drobné výjimky z pravidel, bude s nimi však zacházeno velmi opatrně.
 • Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Změna bude řádně a včasně dle možností oznámena.

Účastníci

 • Právo účastnit se turnaje mají všichni, kteří splnili podmínky registrace (viz. sekce Registrace). To jim bude potvrzeno poštou a budou zveřejněni na tomto webu.
 • Každý tým může registrovat 5 až 10 hráčů.
 • Žádný hráč nesmí v průběhu turnaje reprezentovat více než právě jeden tým.
 • Hráči mohou hrát v lize s libovolným vlastním nickem, během jedné registrace mohou však použít vždy právě jeden nick. Pokoušení štěstí pomocí registrace více nicků jednoho hráče je vážným porušením pravidel.

Průběh

 • Pro 16 týmů jsou fázemi turnaje první, druhé a třetí kolo a finále (+ souboj o třetí místo).
 • Pro vyšší či nižší počet týmů bude průběh turnaje poupraven pořadatelem.
 • Hraje se eliminačním způsobem, v každém kole postoupí z každého souboje jeden tým ze dvou a takto se týmy redukují, až zbytou pouze dva pro finále.
 • Rozdělení týmů do lig na počátku nemusí být zcela náhodné. Pořadatel si vyhrazuje právo týmy nasadit podle jejich očekávané síly v zájmu zatraktivnění turnaje.

Hra

 • Hraje se v ligách o čtyřech sektorech.
 • Počasí v ligách je náhodné.
 • Každý tým založí právě jednu alianci a setrvá v ní po celou dobu trvání ligy.
 • Hra je ukončena rozpuštěním jedné z aliancí. To nastane odlognutím/vymazáním všech jejích členů, nebo jako úmyslný akt kapitulace. Dobytí země DE nehraje roli.
 • Pokud k tomu okolnosti vedou, mohou týmy nastoupit do ligy s méně než pěti hráči. Více než pět hráčů jednoho týmu v lize povede k penalizaci.
 • Úvodní hodnost je stanovena na úrovni 2000.

Služby

 • Hrdinové nejsou do hry připuštěni.
 • Vstup do lig je podmíněn dřeveným klíčem. DE-kredity za země se vyplácí.
 • Nelze využívat Portálovou bránu ani Pomoc rytíře. Každý hráč může při každé registraci jednorázově využít Opětovnou registraci.
 • Hru ovlivňující služby (jako nákup zlata a many) jsou znepřístupněny. Hru neovlivňující služby nejsou redukovány.

Sankce a reparace

 • O vině a trestu za porušení Pravidel rozhoduje samostatně pořadatel turnaje.
 • Pokud se spor týká jeho týmu, může pořadatel rozhodnout, pouze pokud se jedná o skutečnost výslovně uvedenou v Pravidlech.
 • Pokud tomu tak není, nebo se spor dotýká pořadatele přímo, osobou pověřenou rozhodnutím v duchu těchto Pravidel a dobrých mravů je Stařešina DE.
 • Mezi standardní tresty patří vymazání hráče z ligy, vyřazení hráče z turnaje, vyřazení týmu z turnaje a odepřední jinak zasloužených odměn včetně zpětného odebrání.
 • Neexistuje právo se proti rozhodnutí o trestu odvolat k jiné instanci, než která rozhodnutí vynesla (pořadatel, Stařešina). Každý má však nárok se ve sporu bránit a přednést argumenty ve svůj prospěch.
 • Po celou dobu zůstává v platnosti Kodex DE a Rada Starších může vykonávat spravedlnost paralelně s pořadatelem turnaje.


Pořadatelem turnaje je Balur.